Mô Tả Phòng

SPRING-dd

Spring: phòng nữ

28/03/2017 Chili System

Phòng được thiết kế kiểu giường tầng dành cho 4 khách, phòng rộng có cửa sổ thoáng mát, nhà vệ sinh riêng trong phòng. Diện tích: 17 m2 Kích thước giường: 1m x 2m Thiết bị: điều hoà, đèn ngủ, móc treo quần áo, rèm cửa, locker

SUMMER-dd

Summer room: phòng Nam

28/03/2017 Chili System

Phòng được thiết kế kiểu giường tầng dành cho 6 khách, có cửa sổ thoáng mát, nhà vệ sinh riêng trong phòng. Diện tích: 22 m2 Kích thước giường: 1m x 2m Thiết bị: điều hoà, đèn ngủ, móc treo quần áo, rèm cửa, locker

AUTUM-dd

Autumn room: phòng tập thể nam nữ

28/03/2017 Chili System

Phòng được thiết kế kiểu giường tầng dành cho 8 khách, có cửa sổ thoáng mát có view hướng ra sân vườn, nhà vệ sinh riêng trong phòng. Diện tích: 30 m2 Kích thước giường: 1m x 2m Thiết bị: điều hoà, đèn ngủ, móc treo quần áo, rèm cửa, locker

WINTER-dd

Winter room: phòng tập thể

28/03/2017 Chili System

Phòng được thiết kế kiểu giường tầng dành cho 14 khách, phòng rộng có cửa sổ thoáng mát, nhà vệ sinh riêng trong phòng. Diện tích: 50 m2 Kích thước giường: 1m x 2m Thiết bị: điều hoà, đèn ngủ, móc treo quần áo, rèm cửa, locker